Thursday, April 7, 2011

Ini Jalanku ...Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Amal:

Amal ialah hasil yang diperolehi daripada ilmu dan ikhlas.


Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang
diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman
akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata,
kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. (Al-
Taubah: 105)

Peringkat kerja yang perlu dilakukan oleh saudara yang jujur ialah:

1. Memperbaiki diri sendiri sehingga dia memiliki tubuh yang kuat, akhlak
yang mantap, berpendidikan, mampu berdikari, akidah yang sejahtera, ibadah yang
betul, bermujahadah melawan diri, menjaga masa, segala urusannya tersusun dan
berguna kepada orang lain. Semua ini wajib bagi saudara semua.

2. Pembinaan keluarga muslim. Mendidik ahli keluarganya supaya
menghormati gagasannya. Memelihara setiap adab Islam dalam setiap sudut hidup
berumahtangga. Teliti ketika memilih isteri. Didik isteri tentang hak dan
tanggungjawabnya. Didik anak dan pengasuh dengan baik dan besarkan mereka
berdasarkan prinsip Islam. Ini juga wajib bagi saudara semua.

3. Membimbing masyarakat dengan cara mengembangkan aspek yang baik
dalam masyarakat. Menghapuskan segala amalan yang tidak baik di samping
menggalakkan amalan yang baik. Menyuruh masyarakat melakukan perkara yang
baik. Bertindak segera melakukan kebajikan. Menagih sokongan masyarakat
supaya berpihak kepada gagasan Islam. Sentiasa berusaha menyemai budaya
masyarakat menurut budaya Islam. Semua ini wajib dilakukan oleh saudara semua
dan oleh jamaah sebagai badan pelaksana.

4. Membebaskan tanahair dengan cara mengusir kuasa asing (bukan Islam)
daripada menguasai aspek politik atau ekonomi atau moral.

5. Memulihkan kerajaan supaya benar-benar bercirikan Islam. Dengan itu
kerajaan ini akan menjalankan peranannya sebagai khadam kepada rakyat atau
orang upahan rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat. Kerajaan Islam ialah
kerajaan yang dianggotai oleh orang Islam dan melaksanakan segala fardhu Islam
dengan tidak berterus terang melanggar perintah Islam. Kerajaan ini sebagai
pelaksana hukum dan ajaran Islam.

Namun tidak salah jika kerajaan ini meminta bantuan orang bukan Islam
ketika keadaan terdesak tetapi bukan untuk melantik mereka sebagai pemimpin.
Kerajaan ini tidak perlu terikat kepada bentuk atau jenis tertentu. Apa yang
penting ia mesti bertepatan dengan dasar pemerintahan Islam.
Sifat-sifat kerajaan ini ialah peka dengan tanggungjawab, prihatin dengan
nasib rakyat, bertindak adil kepada semua, menjaga harta negara dan berjimat
ketika menggunakannya.

Tanggungjawab kerajaan ini ialah menjaga keamanan, melaksanakan undangundang,
memberikan pendidikan kepada rakyat, membina kekuatan negara,
menjaga mutu kesihatan, memelihara kepentingan rakyat, membangunkan 
sumber negara, menjaga keselamatan sumber negara, memantapkan akhlak rakyat dan
mengembangkan dakwah.

Hak kerajaan (setelah menunaikan tanggungjawabnya) ini ialah rakyat perlu
memberikan kesetiaan dan ketaatan. Kerajaan ini perlu dibantu dengan nyawa dan
harta.
Jika kerajaan ini cuai, ia perlu dinasihat dan ditunjuk ajar. Jika tidak ia perlu
dipecat dan disingkir. Tidak dibenarkan mentaati makhluk untuk menderhakai
Allah.

6. Mewujudkan kembali sebuah negara untuk umat Islam dengan cara
memerdekakan semua tanahair umat Islam, menghidupkan semula sejarah
kegemilangan mereka, merapatkan jurang budaya mereka dan menyatukan suara
mereka sehinggalah muncul kembali khilafah Islam yang telah lama lenyap dan
lahir semula perpaduan umat Islam yang dicitakan.

7. Menjadi tonggak dunia (ustaziatul ‘alam) dengan cara menyebarkan Islam ke
seluruh pelusuk dunia.

Sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah agama itu
seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. (Al-Anfal: 39)

Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya. (Al-
Taubah: 32)

Empat peringkat yang terakhir ini wajib dilaksanakan oleh sebuah jamaah dan
oleh setiap saudara dengan kedudukan mereka sebagai anggota jamaah. Betapa
beratnya tanggungjawab ini dan betapa besarnya peranan ini. Manusia akan
melihat semua ini suatu khayalan namun saudara muslim melihatnya sebagai suatu
kenyataan. Kita tidak akan berputus asa dan tetap menaruh harapan yang tinggi
kepada Allah.

Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkanNya,
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf: 21)

Tetapkan Hatiku
-Islahmujahidin-

Rujukan : Risalah Ta'alim

No comments: