Sunday, June 19, 2011

Petunjuk ini

( Jiwa-jiwa yg mencintai-NYA )

Orang yg tidur imannya 
tidak akan dapat merasakannya
.....


y7¨RÎ) Ÿw ÏöksE ô`tB |Mö6t7ômr& £`Å3»s9ur ©!$# Ïöku `tB âä!$t±o 4 uqèdur ãNn=÷ær& šúïÏtFôgßJø9$$Î/ ÇÎÏÈ 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau    menerima  petunjuk

( surah al-qashash - ayat 56 )

 -: Hanya Allah-lah yang dapat memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beriman

Sehebat manapun usaha kita
akhirnya kembali kepada ALLAH s.w.t
 ....untuk hasilnya

Hanya jika mereka mengetahui
betapa kami sayangkan mereka
daripada dibakar api neraka 
 ...yang menjulang-julang tinggi apinya 

...Jika mereka meragui keikhlasan kami
kami pasrah 
bahawa usaha kami hanya sekadar usaha
....Natijahnya kembali kepadanya

Dari kehinaan kepada kecintaan
-islahmujahidin-.

No comments: