Tuesday, February 22, 2011

Perubahan itu tidak pernah mudah ...

Rintangan Yang Hebat

Pun begitu kita perlulah sedar bahawa perubahan yang diharapkan itu tidak akan terjadi
dengan mudah, tetapi perubahan itu adalah hasil dari pertentangan yang hebat dan keras di antara
yang hak dengan yang batil:

"Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil adapun buih itu akan
hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi kebaikan kepada manusia, maka dia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ". Ar-Ra'ad: 17

Kita hendaklah percaya kepada bantuan Allah. Hendaklah kita percaya kepada agama kita
bahawa inilah agama yang hak, agama yang benar. Hendaklah kita percaya pada jalan dakwah
Islam, inilah jalan Rasulullah s.a.w. Marilah kita percaya bahawa masa depan adalah untuk Islam.

Marilah kita percaya pada diri kita, marilah kita beramal dan berusaha terus hingga terbukti janji
Allah:
"Adalah menjadi kewajipan Kami menolong orang-orang yang beriman.” Ar-Rum:47

tariqudda3wah - Mustafa Mahsyur ( 22/2/2011 )

No comments: